Co To Jest Regulator? Do Czego Służy?

Regulator (ESC – Electronik Speed Controler) jest elementem sterującym pracą silnika. Bez regulatora nie można by było sterować obrotami silnika.

Regulatory dzieli się ze względu na moc, zastosowanie czy tryb pracy, jednak najważniejszy jest podział ze względu na obsługiwany rodzaj silnika. Do silników szczotkowych (dwa przewody wyjściowe) i bezszczotkowych (trzy przewody wyjściowe do silnika).

Dodatkowo większość regulatorów wyposażona jest w układ BEC zapieniający zasilanie odbiornika i serw.

RegulatorRedox20A

Nowoczesne regulatory pozwalają na programowanie różnych funkcji.

Regulatory charakteryzują następujące parametry:

  • Waga i wymiary
  • Napięcie pracy i obsługiwane pakiety
  • Maksymalny prąd chwilowy
  • Stały prąd pracy
  • Układ BEC i jego wydajność

Najważniejszym parametrem jest prąd pracy regulatora (maksymalny prąd ciągły) którego nie należy przekraczać. W większości przypadków występuje dodatkowy parametr określany jako maksymalny prąd chwilowy (np. 25A/10 sekund) i jest to prąd (większy od prądu pracy) który jeśli popłynie przez regulator przez przykładowe 10s nie spowoduje jego uszkodzenia jednak nie należy przekraczać tego czasu i lepiej stosować większe regulatory o ile istnieje taka możliwość.

Zobacz także: