Co To Znaczy Że Model Jest 4Ch?

Zapis 4Ch oznacza że jest to model 4 kanałowy. W takich modelach do sterowanie wykorzystuje się 4 kanały co w praktyce oznacza ze możemy niezależnie sterować 4 funkcjami modelu.

Przykładowo:

W samolocie:

  • 1 kanał – silnik,
  • 2 kanał – ster kierunku,
  • 3 kanał – ster wysokość
  • 4 kanał – lotki

W helikopterze (odniesienie do lotu):

  • 1 kanał – wznoszenie i opadanie
  • 2 kanał – obrót wokół osi (prawo/lewo)
  • 3 kanał – lot do przodu / do tyłu
  • 4 kanał – lot bezpośrednio na boki

Helikopter4kanałowySterowanieRysunek prezentuje helikopter 4 kanłowy