Oznaczenie śmigła np.7”x5, jak to odczytać?

Podanie liczby w oznaczeniu śmigła to odpowiednio średnica (długość całkowita) i skok (przesunięcie przy pełnym obrocie. Oczywiście przesunięcie jest wartością teoretyczną, przy założeniu idealnych warunków.

 Przykład: śmigło 7”x5

Pierwsza liczba – 7” – średnica (wyrażona w calach) koła jakie zarysuje śmigło podczas obrotu (czyli długość śmigła)

Druga liczba – 5 – skok śmigłą – przesunięcie przy pełnym obrocie śmigła (wyrażone w calach)

Znak – ” – oznacza że wielkość wyrażona jest w calach, zdarza się że to oznaczenie zapisane jest przy pierwszej liczbie, czasem przy drugiej, czasem przy obu – w zależności od sklepu i osoby przygotowującej opis.

Jak się maja te wielkości do parametru lotu – krótko:

Większa średnica – to większa sprawność i większy ciąg

Większy skok – to większa prędkość.

Nie należy przesadzać z tymi parametrami bo zarówno zwiększenie średnicy jak i skoku skutkuje większym obciążeniem silnika.